محبوب هر ایرانی

دیزی سرای آبگوشتچی

آبگوشتچی تخصصی ترین سنتر دیزی ایران با چهارده نوع آبگوشت از دیرینه و قجری و انار گرفته تا سماق  و بزقرمه و زعفرانی و ...

دیزی سرای آبگوشتچی

بهترین پیشنهاد برای شما

آبگوشت قجری


صد و بیست گرم گوشت گردن گوسفندی – چهل گرم دنبه گوسفندی – نخود – سیب زمینی – گوجه – آب قلم – زعفران – ادویه دست ساز – پسته – فندق – بادام درختی – قیسی – دورچین ( سالاد دستساز، ماست هیزمی، نان سنگک، سبزی خوردن، پیاز )

آبگوشت دیرینه


صد و بیست گرم گوشت گردن گوسفندی – چهل گرم دنبه گوسفندی – نخود – سیب زمینی – گوجه – آب قلم – زعفران – ادویه دست ساز – دورچین ( سالاد دستساز، ماست هیزمی، نان سنگک، سبزی خوردن، پیاز )

آبگوشت انار


صد و بیست گرم گوشت گردن گوسفندی – چهل گرم دنبه گوسفندی – گوجه – آب قلم – زعفران – ادویه دست ساز – سس دست ساز انار – دورچین ( سالاد دستساز، ماست هیزمی، نان سنگک، سبزی خوردن، پیاز )

کیفیت اتفاقی نیست

داستان آبگوشتچی

نه از یک ایده و نه از یک پیشنهاد سرسری یک دوست شروع شد. بر خلاف عرف رایج شاید! بلکه وعده ها، روزها، ماه ها و حتی سال ها زمان برد تا نامی متولد شود که به محض شنیدنش، آبگوشت و مافیها به اعلاترین کیفیت ممکن در ذهن شما متبلور شود. آبگوشتچی نام و نشانی است آمده از سال های دور. آمدنی که با گذر هر سال از سرش طعم و نمکی دیگر به دیزی هایش افزوده. آمدنی که همه جای ایران را گشته و آنچه با دیزی سر و سری داشته را به توشه اش انداخته. آمدنی که اکنون در دم دمه های رسیدن به سال صدم است. با چهره ای امروزی اما با طعم و لذت آمده از دیروز!

داستان آبگوشتچی1

غذای خوب اعتبار ماست

آبگوشتچی

آبگوشتچی تخصصی ترین سنتر دیزی ایران است. با چهارده نوع آبگوشت از دیرینه و قجری و انار گرفته تا سماق و بزقرمه و زعفرانی.
برای طیب خاطر مشتری، هر آنچه که برای صرف دیزی نیاز است به پای آبگوشتچی است.

آبگوشتچی

دیزی سرایی که همیشه آرزویش را داشتید.

مشتری آبگوشتچی

آقا چقدر با سلیقه و با لیاقتین شما. من دیگه هیچ وقت جای دیگه آبگوشت نمیخورم. شما فوق العاده هستین. مشتری دائمی تون میشم.

مشتری آبگوشتچی

پیکتون خیلی با ادبه و کیفیت خدماتتون در حد عالی. من فکر نمیکردم شهرمون هچنین جایی داشته باشه.